Curs

Autoconeixement, control de l’estrès i de les emocions

L’objectiu d’aquest curs és oferir eines d’autoanàisi que permetin identificar reaccions o comportaments propis que puguin incrementar el risc durant la conducció. Es pretén establir connexiones entre factors de risc associats a creences i actituds que puguin provocar alteracions en les habilitats del conductor i la possibilitat de veure’s involucrat en accidents viaris. La finalitat és proporcionar recursos per sensibilitzar els conductors, promovent una actitud segura i ajudant-los a prevenir riscs relacionats amb el factor humà.

 • Proporcionar elements per a l’autoanàlisi i la detecció dels comportaments relacionats amb el factor humà que originen un increment del risc.
 • Analitzar, avaluar i sensibilitzar sobre els factors distractors que influeixen en la accidentalitat.
 • Conèixer les característiques i els efectes de les substàncies estupefacents i l’alcohol.
 • Analitzar la incidència en la accidentalitat dels diferents factors de risc associats al factor humà: estrès, tòxics, distractors, fatiga.
 • Sensibilitzar els participants dels símptomes i les conseqüències socials, laborals i penals.
 • Proporcionar eines per reduir el risc d’accident en la conducció professional.
 • Eines personals per a l’autocontrol, l’autoavaluació i la gestió de l’estrès
 • Análisi de l’accidentalitat i factors que hi intervienen
 • El vehicle, la via, la velocitat: el temps de reacció i les distàncies de seguretat
 • La conducció professional, una tasca de presa de decisions
 • L’atenció requerida i les distraccions: els factors distractors
 • Estat físic del conductor: medicaments i substàncies psicoactives
 • Fatiga i son
 • Respecte dels temps de conducció i descans
 • Personalitat i creences
 • Conseqüències socials, laborals i penals
 • Conclusions i debat en grupo
 • Es tacta d’una formació participativa, amb una part pràctica.
 • Introducció a les diferents situacions mitjançant suport audiovisual.
 • Simulacions, tant de situacions possibles com de les tècniques apreses.
 • Debats
 • Tests evaluatius

Detalls del curs

Modalitat: Presencial

Durada: 6 hores

Horari: el nostre departament d’atenció al client s’encarregarà d’organitzar el curs en les dates i horaris que millor s’ajustin a las necessitats de la vostra empresa.

Cursos IN COMPANY

Cursos a les instal·lacions de l’empresa: oferim l’opció d’impartir els cursos a les instal·lacions de la vostra empresa (in company) mitjançant l’homologació d’espais de formació en el centre de treball.

Gestió de bonificacions FUNDAE (Fundación Tripartita)

Aptibus és Entitat Organitzadora de formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Ens encarreguem de tota la gestió per bonificar els costos dels cursos per als vostres conductors professionals, amb càrrec als crèdits formatius de la vostra empresa.

Tens dubtes? Pregunta’ns