Curs subvencionat

Formació per a l’accés a les proves del permís de conducció classe D (autobús)

L’objectiu d’aquest curs és adquirir la formació necessària que possibiliti l’accés a les proves que convoca l’administració pública competent per obtenir el Permís de Conducció de la classe D, segons el Reglament General de Conductors (Reial Decret 818/2009, de 8 de maig) pel qual es regula l’ensenyament de la conducció.

Aquesta formació està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i s’adreça principalment a persones ocupades.

 • Mòdul 1: Normes de circulació – 40 hores
 • Mòdul 2: Seguretat vial – 30 hores
 • Mòdul 3: Reglamentació del transport – 30 hores
 • Mòdul 4: Seguretat i manteniment del vehicle de transport per carretera – 20 hores
 • Mòdul 5: Pràctiques de conducció de vehicles de transport de viatgers – 15 hores

Curs adreçat a persones en actiu:

 • Ser titular del permís de conducció en vigor de la classe B, amb una antiguitat mínima d’un any.
 • Complir algun dels següents requeriments amb les limitacions d’edat establertes en cada cas:
  • Tenir 18 anys complerts si s’és titular del CAP viatgers i s’ha obtingut fent la modalitat de qualificació inicial ordinària.
  • Tenir 21 anys si s’és titular del CAP viatgers i s’ha obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial ordinària o accelerada.
  • Tenir 24 anys si no és titular del CAP.
 • Complir les aptituds psicofísiques requerides per obtenir o prorrogar el permís o la llicència de conducció que s’estableixen a l’annex IV del Reial decret 818/2009, de 8 de maig pel qual s’aprova el Reglament general de conductors. Això s’haurà de justificar mitjançant certificat mèdic.
Properes edicions

Lloc de la formació: Sant Cugat del Vallès (FGC Volpelleres)

Datas: del 25/03/2024 al 26/04/2024

Preinscripcions: del 18/02/2024 al 05/03/2024

Detalls del curs

Modalitat: Presencial

Durada: 135 hores (inclou pràctiques de conducció)

Horari: vegeu les edicions específiques del curs

Costos no inclosos

En aquesta formació els conceptes següents no formen part de la subvenció, ja que es tracta de taxes i gestions individuals amb la DGT. Els preus vigents a juny de 2023 són els següents:

 • 94,05 € – Taxa de gestió DGT (permís D)
 • 30/40 € – Certificat mèdic

Notes: atès que l’import de les taxes es determina a nivell estatal, els preus especificats podrien patir lleugeres variacions. En cas de renovació caldrà abonar la part corresponent al cànon de pistes y de tramitació del nou expedient.

Tens dubtes? Pregunta’ns