Curs

Tòxics en la conducció: sensibilització i prevenció

Les drogues i l’alcohol són substàncies que poden induir dependència, estimulació o depressió del sistema nerviós central, a més d’influir en el comportament i l’ànim de la persona que les consumeix. Aquesta questió cobra una especial rellevància quan es tracta de conductors professionals, que sónn responsables de la seguretat de les persones que estan al seu càrrec. En aquest context, la sensibilització i la prevenció passen a ser elements fonamentals per abordar eficaçment aquesta problemàtica.

Desenvolupar la consciència crítica i la responsabilitat personal en relació amb la salut i la seguretat, integrant el coneixement sobre els efectes de les drogues, la seva influència en la capacitat de conducr i les consequències associades a nivell personal i professional. Això inclou la gestió efectiva de les emocions per evitar conductes evasives i promoure un comportament responsable i segur.

  • Bloc 1: Principals drogues i el seu paper al llarg de la història
  • Bloc 2: Efecte de les drogues sobre la capacitat de conduir
  • Bloc 3: Conseqüències del consum: accidents, repercussions legals, efectes en l’àmbit professional i personal
  • Formació participativa, amb molta part pràctica
  • Introducció a les diferents situacions mitjançant suport audiovisual
  • Dinámiques grupals i debats
  • Simulacions tant de situacions possibles com de les tècniques apreses
  • Tests evaluatius

Detalls del curs

Modalitat: Presencial o Aula Virtual

Durada: 6 hores

Horari: el nostre departament d’atenció al client s’encarregarà d’organitzar el curs en les dates i horaris que millor s’ajustin a las necessitats de la vostra empresa.

Cursos IN COMPANY

Cursos a les instal·lacions de l’empresa: oferim l’opció d’impartir els cursos a les instal·lacions de la vostra empresa (in company) mitjançant l’homologació d’espais de formació en el centre de treball.

Gestió de bonificacions FUNDAE (Fundación Tripartita)

Aptibus és Entitat Organitzadora de formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Ens encarreguem de tota la gestió per bonificar els costos dels cursos per als vostres conductors professionals, amb càrrec als crèdits formatius de la vostra empresa.

Tens dubtes? Pregunta’ns