El nostre equip

Comptem amb els formadors més especialitzats en cadascuna de les matèries amb totes les titulacions oficials necessàries
per a impartir la millor qualitat i servei en les nostres formacions.

Carles Mas i Mas
Fundador i gerent
Eugènia Torrella
Gestió acadèmica
Marta Mas
Coordinació pedagògica
Joana Mas
Responsable d’administració
Diego Jiménez
Coordinador de formació i formador
Francisco Caballero
Formador