El nostre equip

Comptem amb els formadors més especialitzats en cadascuna de les matèries amb totes les titulacions oficials necessàries
per a impartir la millor qualitat i servei en les nostres formacions.

Carles Mas i Mas
Fundador i Gerent
Eugènia Torrella
Gestió Acadèmica
Marta Mas
Coordinació Pedagògica
Joana Mas
Responsable d’Administració
Diego Jimenez
Coordinador de formacions i formador
Francisco Caballero
Formador