Curs subvencionat

Curs de preparació per a l’habilitació integral de nous conductors d’autobús: D+CAP

Dins l’àmbit de la formació per a l’ocupació, aquest programa formatiu pretén fer front a dues necessitats urgents de la societat. D’una banda, alleujar la manca de professionals dins l’àmbit de la conducció, específicament en el sector del transport de viatgers per carretera. i d’altra banda, oferir una oportunitat laboral a persones que estan a l’atur o que volen redissenyar el seu futur professional.

Amb el recolzament financer i normatiu del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el SEPE i el Ministeri de Transports, i amb compromís de contratació per part del grup d’empreses Moventis, que abasta tota la geografia catalana, Aptibus duu a terme aquest itinerari formatiu especialitzat amb l’objectiu de cubrir aquestes necessitats de manera efectiva.

El personal conductor d’autobusos i autocars és l’elemento central i més valuós del sector del transport de passatgers. Les actuals exigències, tant normatives como d’afluència, requeriments i innovacions tecnològiques i d’equipament de les carreteres, requereixen una meticulosa preparació de les persones per a les quals, fins fa ben poc, es requerien més habilitats al volant que no pas professionalització.

A més, el fet de tractar amb vides humanes dins el vehicle suposa per a les persones conductores una major exigència de preparació prèvia, no només en quant als elements mecànics de la conducció, sino sobre tot en ser capaces de fer front a qualsevol situació quotidiana, d’emergència o de conflicte durant els trajectes. Així doncs, aquesta formació integral pretén donar-los les eines per respondre amb eficiència, empatia i assertivitat a qualsevol situació.

Pel que fa a les competències adquirides, els conductors i conductores, un cop aprovats els corresponents exàmens, podran conduir de manera responsable i amb confiança vehicles destinats al transport de persones, tindran les eines per actuar amb rapidesa i eficàcia en condicions adverses (avaries, accidents, condicions climatològiques extremes…), així com per gestionar els conflictes que puguin sorgir durant els trajectes.

Aquest és el perfil de les persones formades a Aptibus com a conductors/es:

 • Hauran assolit les habilitats per gestionar el consum de carburant amb eficiència i estalvi energètic i estaran plenament preparades per realitzar les proves oficiale per a l’acreditació com a conductors/es professionals d’autobusos i autocars.
 • Podran aprofitar tot el potencial dels sistemes d’assistència de l’autobús.
 • Sabran tractar els seus passatgers amable i adequadament.
 • Portaran amb confiança les situacions d’emergència.
 • Tindran prou coneixements per mantenir-se en bon estat de salut i en forma.
 • Coneixeran la normativa relacionada amb el transport de viatgers.
 • Coneixeran la normativa reguladora dels períodes de conducció i descans.
 • Formació teòrica per a l’obtenció del Certificat CAP
 • Formació teòrica per a l’obtenció del permís de conduir D
 • Pràctiques de conducció en autobús

Persones amb un alt grau de compromís i responsabilitat, disposades a iniciar o reorientar la seva vida laboral en el sector del transport de passatgers −tenint enccompte la versatilitat i variabilitat del sector, que obliga a canvis d’horari en funció de l’estacionalitat, sobre tot en el cas del transport discrecional (autocars)− que estiguin disposades a una certa mobilitat geogràfica, sigui degut als recorreguts (llarga distància), o a les ofertes laborals en diferent parts de la geografia catalana.

Properes edicions

Lloc de la formació: Vilobí d’Onyar (Girona)

Dates: del 22/04/2024 al 27/06/2024

Preinscripcions: del 18/03/2024 al 01/04/2024 -TANCADES

Lloc de la formació: Barberà del Vallès (Barcelona) – adreçat a residents de Barberà del Vallès

Dates: del 25/04/2024 al 04/07/2024

Preinscripcions: del 25/03/2024 al 03/04/2024 – TANCADES

Detalls del curs

Modalitat: Presencial

Durada: 295 hores (inclou pràctiques de conducció)

Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 h

Destinataris

 • Majors de 24 anys
 • Nivell educatiu ESO o equivalent
 • Amb Permís B en vigència (amb tots els punts)
 • En situació d’atur o ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació), malgrat el programa permet un petit percentatge (30%) de persones que estiguin en actiu i que vulguin reorientar la seva situació laboral (hauran d’estar registrades a la seva OTG com a demandants de millora d’ocupació).

Costos no subvencionats

En aquesta formació, els següents conceptes i costos no estan inclosos en la subvenció, donat que són taxes i requeriments gestionats per la DGT o pel Departament de Transports de la Generalitat. Els preus vigents a juny de 2023 són els següents:

 • 94,05 € – Taxa de gestió DGT (permís D)
 • 34,45 € – Taxa per a l’examen CAP
 • 30/40 € – Certificat mèdic
 • 44,1 € – Expedició de la targeta CAP

Notes: donat que l’import de les taxes es determina en els pressupostos de les diferents administracions, els preus especificats poden patir lleugeres variacions. En cas de renovació caldrà abonar la part corresponent al cànon de pistes y de tramitació del nou expedient.

Tens dubtes? Contacte