Els nostres serveis

Estem en contacte constant amb les empreses oferint-los la millor qualitat i servei en tot allò que va relacionat amb les persones i el transport de viatgers.

Servei Integral

de FORMACIÓ

La formació no és un mer tràmit, sinó la possibilitat de créixer i desenvolupar-se.

Selecció

de PERSONAL

La formació no és un mer tràmit, sinó la possibilitat de créixer i desenvolupar-se.

Gestió

de CURSOS

La formació no és un mer tràmit, sinó la possibilitat de créixer i desenvolupar-se.

Servei Integral

de FORMACIÓ

El sector de transport de viatgers requereix de molta cura i mimo envers els professionals que estan en contacte diari amb els clients.

A Aptibus creiem que la formació no és un mer tràmit, sinó la possibilitat de créixer i desenvolupar-se a partir d’un esforç conjunt que s’ha de valorar. Per això, els nostres mètodes garanteixen l’èxit en tots els programes i especialitats.

Selecció de Personal

més de 30 anys dedicats al món del transport

Contacte amb l’usuari

Tenim en compte les habilitats i competències

Procediments de selecció

Garanteixen una ràpida incorporació al món laboral

Professionalitat y motivació

Ajudaran en la consecució dels objectius empresarials

Bossa de candidats

Poder-se incorporar a una empresa de transport de viatgers.

Gestió

de CURSOS

Estem al costat de les nostres empreses client per a fer fàcil allò que ens pot semblar tant difícil.

Som experts en la gestió de cursos de formació a la Fundae (bonificades). Totes les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que es poden deduir de les seves quotes a la Seguretat Social.

  • Què són les bonificacions per a la formació?
  • Com es calcula aquest crèdit?
  • Què fem a Aptibus?