Els nostres serveis

Servei integral de formació

El sector de transport de viatgers requereix molta cura i mimo envers els professionals que estan en contacte diari amb els clients.

Creiem que la formació no és un mer tràmit, sinó la possibilitat de créixer i desenvolupar-se a partir d’un esforç conjunt que s’ha de valorar. Per això, els nostres mètodes garanteixen l’èxit.

Pla de Formació

El desenvolupament personal i professional cada cop van més lligats de la mà. Un professional amb les millors competències i habilitats són el valor més preuat de tota organització.

Des d’Aptibus podem analitzar les necessitats de formació i preparar un pla de formació que permeti aquest creixement als teus professionals.

Formació a mida

Tens clar el què necessites, però no ho trobes al mercat perquè no vols una formació estandarditzada?

Podem ajudar-te a dissenyar la formació específica i personalitzada tenint en compte la casuística concreta de la teva empresa, treballadors i recursos.

Estudi clima laboral

Ajudem a les empreses a conèixer l’estat de benestar i satisfacció dels seus professionals.

Perquè un professional satisfet t’aporta un client satisfet. Aquest pot ser un primer pas per a poder detectar les necessitats de formació i desenvolupament.

  • ENS OCUPEM DE TOTS ELS PROCESSOS

  • DETECCIÓ DE LES NECESSITATS FORMATIVES

  • IMPARTIR LA FORMACIÓ

  • PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ I COMUNICACIÓ

  • RESULTATS AVALUATIUS I INFORMES

  • GESTIÓ DE BONIFICACIONS

  • HISTORIAL DE FORMACIONS DUTES A TERME

  • SEGUIMENT DE CERTIFICACIONS