Curs

Atenció a usuaris amb necessitats especials

El propòsit d’aquest curs és capacitar els conductors per interactuar adequadament amb usuaris que presentin necessitats especials. Això implica adquirir una comprensió profunda i empàtica del concepte de discapacitat, així com de les seves implicacions humanes  i socials, per tal de promoure la integració justa d’aquestes persones en diferents àmbits de la societat. Els conductors han de prendre consciència del paper crucial del transport públic en la integració de les persones amb discapacitats o amb mobilitat reduïda, i reconèixer el seu propi rol en aquest procés. Així mateix, és essencial que coneguin la normativa actual relacionada amb l’adaptació de vehicles i els protocols d’actuació. En aquest curs,  a més, els conductors podran adquirir coneixements sobre les diferents característiques de les possibles discapacitats (física, visual, auditiva, sensorial, intelectual…) i aprendran a interactuar de manera eficaç i respectuosa en aquestes situacions.

Activitat 1 (2 hores): 

 • Definició dels principals conceptes: discapacitat, mobilitat reduïda, diversitat funcional. 
 • Evolució en los darrers anys. Adequació de l’accesibilitat en els diferents àmbitos de la vida quotidiana. Integració total. 
 • El transport públic. Rol i adequació per afavorir la socialització, la convivència i la integració. 
 • Intervenció participants (15 min): Exemples d’experiències pròpies viscudes pels alumnes en relació amb els temes tractats. 

Activitat 2 (1 hora):  

 • Adequació dels vehicles. Senyalizaciones visuals i acústiques. Rampes d’accés. Terres antilliscants. Anclatge de cadires rodes, etc. 
 • El marc legal. Lectura i anàlisi dels textos legals. 

Activitat 3 (2 hores): 

 • Mecànica en l’ús de la cadira de rodes. Què s’ha de fer i què no. 
 • La cadira de rodes dins l’autobús. Rampa d’accés. Anclatge de les rodes. Posició de la persona. Cinturons de seguretat. 
 • Simulació d’un cas possible. 
 • Crisi convulsiva o epilèptica. Crisi demencial. Com actuar en cada cas. 
 • Protocol en el transport d’escolars i/o usuaris amb necessitats especials. 

Simulacions (1 hora): 

Realització d’una simulació d’un cas real sobre algun dels aspectes tractats  anteriorment. 

Pràctica (1 hora): 

Realització de pràctiques amb cadira de rodes en un autobús equipat amb rampa, anclatges per a cadires de rodes, etc. 

 

 • Exposicions orals on que el formador introdueix els continguts teòrics del curso, acompanyats d’exemples, a través d’una o diverses presentacions de diapositives. 
 • Dossier de continguts: el docent lliurarà als alumnes un dossier amb els continguts que es tractin al curs. 
 • Participació dels alumnes: els alumnes exponsaran les seves pròpies experiències viscudes en relació amb els temes tractats durant el curs. 
 • Realització de simulacions.
 • Classes pràctiques.

Detalls del curs

Modalitat: Presencial

Durada: 8 hores

Horari: El nostre departament d’atenció al client s’encarregarà d’organitzar les dates i horaris que millor s’ajustin a les necessitats de la vostra empresa.

Gestió de bonificacions FUNDAE (Fundació Tripartita)

Aptibus és Entitat Organitzadora de formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Ens encarreguem de dur a terme tota la gestió per bonificar els costos dels cursos per als vostres conductors professionals, amb càrrec als crèdits formatius de l’empresa.

Cursos IN COMPANY

Cursos a les instal·lacions de l’empresa: oferim l’opció d’impartir els cursos a les instal·lacions de la vostra empresa (in company) mitjançant l’homologació d’espais de formació en el centre de treball.

Tens dubtes? Pregunta’ns