APTIBUS OBTÉ EL SEGELL LÀBORA per la incorporació de persones en risc d’exclusió social.

¿Qué és làbora?
El Programa labora treballa per al foment de l’ocupació i s’acosta a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. L’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit. El Programa Labora vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.