Els alumnes de Forma i Insertar 2018-2019 ja han començat a treballar a les empreses del Grup Moventis.