Simulador propi per a les pràctiques de conducció d’autobús

El 2023 hem implantat un simulador per a les pràctiques de conducció d’autobús, autoritzat per la Direcció General de Transports.

Aquest ofereix un seguit d’avantatges en la capacitació de conductors:

  • Practicar en un ambient segur.
  • Un menor consum de combustibles, manteniments vehiculars, etc. I en conseqüència una activitat més sostenible.
  • Una major productivitat, ja que en utilitzar simultàniament vehicle i simulador durant les classes pràctiques de conducció, s’aconsegueix un major aprofitament del temps.
  • Desenvolupament d’habilitats: L’ús del Simulador de Conducció permet corregir de manera segura errors en la conducció, millorar la resposta dels alumnes davant de situacions imprevistes i generar l’autoconfiança necessària perquè pugui prendre les millors decisions al moment de conduir un vehicle real.