Curs

Conducció eficient

L’objectiu d’aquest curs és fomentar la participació activa i la implicació dels conductors en la reducció de costos associats al consum i les reparacions de vehicles. Es pretén difondre entre els conductors una consciència mediambiental, promovent actituds de preservació i cura del medi ambient. Això es tradueix en la millora dels consums i els rendiments dels motors, amb la conseqüent disminució de contaminació. En darrer terme, aquest enfocament contribueix a millorar la rendibilitat de l’empresa en optimitzar els recursos i reduir els costos operatius associats al manteniment de la flota vehicular.

Continguts del curs:

 • Causes de la contaminació, tipus i classificació
 • Motors amb normatives de gasos euro I, euro II, euro III i euro IV
 • Característiques de consum i rendiment dels motors
 • Característiques de parell i potència als motors actuals i diferències amb les antigues tecnologies
 • Diferents sistemes de turboalimentació i injecció de combustibles
 • Rendiment òptim dels diferents sistemes
 • Correcte greixatge, refrigeració i prevenció d’avaries. Legislació relacionada amb la contaminació (gasos, soroll, etc.)
 • Elements del vehicle que originen la contaminació: catalitzadors, manteniments mecànics, tècniques de conducció econòmica
 • Racionalització del consum de potència. Sinistres i la seva incidència al medi ambient.

Segona part – Cadena cinemàtica:

 • Optimització de les caixes de canvi
 • Relació òptima en la utilització del canvi en funció del consum de potència o ús del parell motor
 • Ús correcte de l’embragatge
 • Aprofitament energètic de les inèrcies
 • Consums en acceleracions, desnivells i manteniment constant de la velocitat
 • Control electrònic de la gestió del motor
 • Accelerador electrònic
 • Noves tecnologies dels canvis de marxa i gestió electrònica
 • L’electrònica als dispositius del bus
 • Pràctiques de conducció aplicant les tècniques de conducció eficient
 • Es tacta d’una formació participativa, amb una part pràctica.
 • Introducció a les diferents situacions mitjançant suport audiovisual.
 • Simulacions: tant de situacions possibles com de les tècniques apreses.
 • Assessorament pràctic durant la conducció per a la correcció de vicis adquirits.

Cal un autobús per a la part pràctica d’aquesta formació, preferentment equipat amb cabalímetre.

Detalls del curs

Modalitat: Presencial

Durada: 8 hores

Horari: el nostre departament d’atenció al client s’encarregarà d’organitzar el curs en les dates i horaris que millor s’ajustin a las necessitats de la vostra empresa.

Cursos IN COMPANY

Cursos a les instal·lacions de l’empresa: oferim l’opció d’impartir els cursos a les instal·lacions de la vostra empresa (in company) mitjançant l’homologació d’espais de formació en el centre de treball.

Gestió de bonificacions FUNDAE (Fundación Tripartita)

Aptibus és Entitat Organitzadora de formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Ens encarreguem de tota la gestió per bonificar els costos dels cursos per als vostres conductors professionals, amb càrrec als crèdits formatius de la vostra empresa.

Tens dubtes? Pregunta’ns