Cursos del Consorci per a la Formació Contínua

¿Què és el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya?

El Consorci neix el 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originàriament dins el Departament d’Empresa i Ocupació i actualment dins el Departament d’Empresa i Treball).

Formació contínua per a organitzacions destacades

El Consorci gestiona programes de formació contínua per a organitzacions rellevants a Catalunya, assegurant la capacitació professional davant dels canvis socials i productius.

Desenvolupament professional i adaptabilitat

Amb la formació contínua, el Consorci fomenta el desenvolupament professional i l’adaptació dels treballadors a una societat en evolució, garantint així la competitivitat empresarial.

Garantia de formació a llarg termini

Organitzacions sindicals i empresarials destacades compten amb el Consorci per assegurar la formació continuada dels treballadors i la seva adaptabilitat futura.

Qui té accés a la formació bonificada pel Consorci?

Totes les persones treballadores tenen dret a accedir a les formacions que anualment convoca el Consorci sobre la base de les directrius marc aprovades.

Què fem a Aptibus?

Des d’Aptibus organitzem i fem difusió d’aquelles formacions relatives al sector de la mobilitat i transport de viatgers, ajudant professionals i empreses a trobar-se en un marc neutre en què es poden desenvolupar en habilitats i competències mútues.