Cursos de Consorci de Formació Contínua

¿Què és el Consorci de Formació Continua de Catalunya?

El Consorci neix el 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originalment a través del Departament d’Empresa i Ocupació i actualment del Departament d’Empresa i Treball).

Formació Contínua per a Organitzacions Destacades

El Consorci gestiona programes de formació contínua per a organitzacions rellevants a Catalunya, assegurant la capacitació professional davant dels canvis socials i productius.

Desenvolupament Professional i Adaptabilitat

Amb la formació contínua, el Consorci fomenta el desenvolupament professional i ladaptació dels treballadors a una societat en evolució, garantint la competitivitat empresarial.

Garantia de Formació a Llarg Terme

Organitzacions sindicals i empresarials destacades compten amb el Consorci per assegurar la formació continuada dels treballadors i la seva adaptabilitat al futur.

Qui té accés a la formació bonificada pel Consorci?

Totes aquelles persones treballadors i treballadores tenen dret a accedir a les formacions que anualment convoca el Consorci sobre la base de les directrius marc aprovades.

Què fem a Aptibus?

Des d’Aptibus organitzem i fem difusió d’aquelles formacions relatives al sector de la mobilitat i transport de viatgers, ajudant professionals i empreses a trobar-se en un marc neutre en què es poden desenvolupar en habilitats i competències mútues.