En col·laboració amb empreses del sector, des de l’any 2018 hem gestionat i impartit 26 cursos D+CAP adreçats a persones en situació d’atur o demandants de millora d’ocupació, amb prop de 400 participants.

Aquests cursos s’han realitzat amb finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa Forma i Insereix -amb compromís de contractació- o del Consorci de Formació Contínua.
Més del 80% dels participants en aquests cursos han obtingut les habilitacions requerides per poder exercir l’activitat professional.
Més del 50% dels participants treballen actualment com a conductors d’autobús.
Durant el curs acadèmic 2023-24 impartirem 6 nous cursos D+CAP amb 90 alumnes en total, repartits en diferents ubicacions de la geografia catalana.