Aptibus incorpora 40 conductors al mercat laboral després de passar pels seus cursos de FORMA I INSERE 2017-2018

Després de constatar l’escassetat de conductors professionals al mercat de treball, el Grup d’Empreses Moventis, amb la col·laboració del centre Aptibus, especialitzat en la formació de conductors d’autobús, van presentar un projecte de Formació amb Compromís de Contractació al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa Forma i Inserir. Durant l’any 2018, després d’organitzar i impartir la formació a 60 persones que han obtingut totes les habilitacions, 40 ja estan treballant com a conductors/es d’autobús. Durant els primers mesos d’aquest any 2019 vam iniciar una nova tongada de 4 cursos amb 60 nous participants. Al juliol de 2019, hem iniciat la tercera edició per a 90 nous participants.